We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR.
SBR staat voor Standard Business Reporting en ondersteund digitale rapportage door middel van standaard taxonomieën. Het aanleveren van een dusdanige rapportage vindt plaats system to system op basis van een SBR document (XBRL).

De gegevens die in een SBR  document zijn opgenomen zijn niet leesbaar voor de meeste gebruikers. Hierdoor is er momenteel – als gevolg van de huidige transitie van een papier- georiënteerd verantwoordingsproces naar een digitaal verantwoordingsproces via Standard Business Reporting (SBR) – een duidelijke behoefte bij veel partijen aan het visualiseren van deze gegevens door middel van het renderen van deze gegevens naar een voor de mens leesbaar formaat.

De term ‘renderen’ kunnen we definiëren als: Het geautomatiseerd laten omzetten van gegevens in een SBR verantwoordingsrapportage in de vorm van een SBR document naar een digitale afbeelding door een computerprogramma.

Het SBR document is sterk afhankelijk van de taxonomie waarnaar deze verwijst. In de taxonomie zijn verscheidene technieken beschikbaar die gehanteerd  kunnen worden tijdens het proces van rendering. Deze technieken zijn in NT11 (Nederlandse Taxonomie) en BT11 (Bankentaxonomie) belangrijk geoptimaliseerd. Voor ingewijden, met name de Table Linkbase en Formula zijn belangrijke wijzigingen in 2017. 

sbrw1

Het is uiteraard wenselijk dat de output van het proces van rendering door verschillende computerprogramma’s uitgevoerd kan worden en dat deze output er op een vergelijkbare manier uit komt te zien. Dit wordt dan weer Consistente Presentatie genoemd.

Simpel vertaald naar, het realiseren van een voor u herkenbaar en getrouw beeld van de jaarrekening.

 

 

 

 

 

Deze nieuwe werkwijze is een innovatie in een wereld waarin schriftelijke rapportages veelal nog de boventoon voeren.

SBR Webservices heeft met de SBR Viewer op een generieke wijze voor u gerealiseerd dat;

 • Een SBR document gerendeerd wordt, leesbaar getoond wordt
 • Voor u een getrouw beeld wordt gerealiseerd met de voor u gewenste hantering van ‘accountancy regels’
 • Voor u het SBR document ook technisch gecontroleerd wordt
 • Het document zowel in HTML gepresenteerd wordt, maar u ook hiervan een PDF document kunt opmaken

Generieke wijze houdt in dat alle mogelijkheden van een taxonomie en zijn technieken op een standaard wijze worden gebruikt. Hierdoor zullen alle rapporten opgemaakt uit verschillende taxonomieën altijd eenzelfde beeld tonen.

Onderstaand enkele voorbeelden met een nadere verklaring van gehanteerde ‘accountancy regels’

sbrw2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De balans wordt gepresenteerd met een jaar kop in het formaat – 31 december 2016 -  en wordt geplaatst boven de jaarkolommen met presentatie van de gehanteerde valuta
 2. Teneinde een goed leesbare balans te presenteren worden voorafgaande aan de cijferopstelling ‘titel – aanhefkoppen’ opgenomen welke een balans goed leesbaar maken
 3. Daar waar optellingen plaatsvinden, zal de telling onderscheiden worden door een voorafgaande telstreep. Daar waar het een eindtelling betreft zal naast de telstreep ook de dubbele eindstreep opgenomen worden.

sbrw3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 1. Voor de winst- en verliesrekening geldt dat de jaar kop een jaartal betreft, tenzij het niet gelijk loopt met een normaal boekjaar. Bijvoorbeeld bij een gebroken boekjaar dan wel een tussentijds cijfer
 2. Teksten behorende bij de (sub)tellingen worden om de winst- en verliesrekening leesbaarder te maken vet afgedrukt
 3. De logica van de onderdelen van een telling wordt ondersteund door negatieve bedragen ook als zodanig te tonen

Tot slot kunnen wij nog melden dat u ook gebruik kunt maken van;

 • Het instellen van een inhoudsopgave
 • Het opmaken van een kop- en voettekst
 • Het opnemen, indien gewenst, van een logo
 • Het gebruiken van een parameterbestand om bepaalde eigen stylingsregels toe te passen

SBR Viewer is een Cloud oplossing en is voor u terug te vinden op  https://www.sbrviewer.eu/

Het programma wordt u gratis aangeboden. Alleen de onderdelen, parameterisering, validaties en het opmaken van een PDF document worden u aangeboden onder een abonnementsvorm.

Andere producten / toolings van SBR Services zijn;

SBR Webservices                : Direct en op eenvoudige wijze implementeren van de door Accept
                                              beschikbaar gestelde SBR Webservices in softwarepakketten van andere
                                              software leveranciers
SBR Verwerker                    : Op basis van digitale invulformulieren het juiste SBR document genereren
                                              voor de uitvragende instanties. Zowel handmatig als via import van data
                                              uit een extern bestand of programma
SBR Communicator             : Met de Communicator worden SBR documenten verzonden naar de 
                                              uitvragende instanties. De SBR Communicator is te koppelen aan alle
                                              softwarepakketten.

Verdere informatie omtrent deze producten kunt u vinden op  http://sbrwebservices.eu/

sbrw4Accept Development

Postbus 282, 4870AG Etten-Leur

Vosdonk 39W, 4879NC Etten-Leur

T (076) 50 14 033

E Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.