Goed voorbeeld, doet goed volgen. Deloitte heeft haar jaarrekening over 2008/2009 in XBRL formaat gepubliceerd. Zij heeft hiervoor een Kamer van Koophandel report de XBRL wiki gebruikt die onderdeel is van de Nederlandse Taxonomie.

Naast de XBRL instance de XBRL wiki wordt ook een Assurance report beschikbaar gesteld. Hierin bevestigt Ernst & Young dat de facts opgenomen in de instance overeenkomen met de papieren jaarrekening. Keurig wordt er ook melding gemaakt van de opgenomen footnotes die niet compatible zijn met de XBRL architectuur (beschreven in de KvK-FRIS) van de Kamer van Koophandel.

Voor de beoordeling van de authenticiteit is in het Assurance report een MD5 checksum opgenomen.

Ondanks een kleine omissie (ze zijn FRIS PWD regel 2.1.3 vergeten; een XBRL instance hoort als extensie .xbrl te hebben) vind ik persoonlijk dat Deloitte hier de norm heeft neergezet. Klasse!