Nieuws

Publicatie voorbeeld Preparer Extensions

Wegens persoonlijk omstandigheden van de oorspronkelijk spreker is het aan mij de eer om vanmiddag tijdens de workshop Preparer Extensions de toelichting op de Preparer Extensions en SBR Assurance te geven. Omdat een voorbeeld soms meer zegt dan 10.000 woorden, stel ik hierbij een voorbeeld van een Preparer Extension beschikbaar.

De Preparer Extension is gebaseerd op het entrypoint  http://www.nltaxonomie.nl/nt11/kvk/20161214/entrypoints/kvk-rpt-jaarverantwoording-2016-nlgaap-groot.xsd. Als basis instance is het voorbeeld gebruikt dat door het SBR Programma is gepubliceerd.

In de Preparer Extension is het concept ‘Netto-omzet’ vervangen door ‘Honoraria’. Om dit te bewerkstelligen is het concept ‘Netto-omzet’ in de presentatie uitgezet. ‘Honoraria’ is als een nieuw element, inclusief de juiste labels en voorbeeld reference, toegevoegd. In de definition linkbase is ‘Honoraria' dimensionaal gelijkwaardig gedefinieerd als 'Netto-omzet'. Omdat de regels van de NTA-PE het verplichten is in de definition linkbase ook een general-special relatie opgenomen.

Met bijvoorbeeld een softwarepakket als Arelle is het effect van de Preparer Extension goed te zien. Als de tabel voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening wordt geopend, valt te zien dat in de presentatie ‘Netto-omzet’ is vervangen door ‘Honoraria’.

Waarschuwing: het hier beschikbaar gestelde voorbeeld voldoet op dit moment aan alle NTA-PE regels. Deze regels zijn in een pilot vastgesteld en kunnen dus nog worden gewijzigd.

Het voorbeeld is hier te downloaden.

 

Workshop Preparer Extensions

Preparer Extensions zullen worden toegepast in het jaarverslaggevingsdomein. Het stelt opstellers in staat om aanvullende concepten te definiëren als deze niet beschikbaar zijn in een SBR rapportage. Een voorbeeld is als een oliemaatschappij het aantal olieplatformen in zijn SBR jaarrekening wilt vermelden. Aangezien het concept ‘olieplatform’ niet voorkomt in de Nederlandse Taxonomie, kan de oliemaatschappij besluiten om het concept ‘olieplatform’ toe te voegen aan de SBR jaarrekening in de vorm van een Preparer Extension. Een Preparer Extension kan het beste worden uitgelegd als een taxonomie uitbreiding.

In de maanden maart en april heeft een pilot plaatsgevonden. Tijdens deze pilot hebben meerdere partijen succesvol een SBR jaarrekening met Preparer Extension weten in te dienen. De verwachting is dat vanaf eind 2017 de toepassing van Preparer Extension volledig functioneel zal zijn. Dit betekent dat de Kamer van Koophandel, na ontvangst van de SBR jaarrekening, in staat is om het concept ‘olieplatform’ te herkennen en te renderen.

Om softwareleveranciers over deze nieuwe ontwikkeling te informeren wordt op 15 mei 2017 in De Meern door XBRL Nederland een workshop over Preparer Extensions georganiseerd.

Het programma van de workshop ziet er als volgt uit:

14:30 : Ontvangst
15:00 : Opening
15:05 : Toelichting Preparer Extensions in het kader van SBR
15:45 : Verdieping hoe maak ik een Preparer Extension?
16:25 : Toelichting Preparer Extensions en SBR Assurance
16:50 : Afsluiting

Meer informatie over deze workshop is hier te vinden.

 

XBRL 2 Excel

Vandaag mocht ik een pareltje aantreffen in mijn mailbox. De melding van een online tool uit België voor het omzetten van XBRL jaarrekeningen naar Excel. Het bijzondere is dat de output van bijzondere hoge kwaliteit is. En van belang voor ons Nederlanders…. het is gratis :-).

In de online tool kunnen maximaal 5 XBRL jaarrekeningen worden geüpload. Voor de weergave in Excel kan worden gekozen voor de talen Nederlands, Engels, Frans, Duits en een versie met de XBRL concepten. In het resultaat, dat overigens supersnel tot stand komt, worden de geüploade jaarrekeningen met elkaar vergeleken. In de vergelijkingen worden o.a. grafieken gebruikt en zijn diverse ratio’s berekend.

De online tool is voor mij het bewijs dat XBRL absolute meerwaarde heeft. Helaas is de online tool alleen geschikt voor Belgische jaarrekeningen. Wie trekt de handschoen aan en maakt een Nederlandse versie? Mijn complimenten voor Werner, de maker van de XBRL 2 Excel tool.

Wie de online tool wilt uitproberen, klikt hier. Voorbeelden van Belgische jaarrekeningen zijn hier te vinden.

 

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR.
SBR staat voor Standard Business Reporting en ondersteund digitale rapportage door middel van standaard taxonomieën. Het aanleveren van een dusdanige rapportage vindt plaats system to system op basis van een SBR document (XBRL).

De gegevens die in een SBR  document zijn opgenomen zijn niet leesbaar voor de meeste gebruikers. Hierdoor is er momenteel – als gevolg van de huidige transitie van een papier- georiënteerd verantwoordingsproces naar een digitaal verantwoordingsproces via Standard Business Reporting (SBR) – een duidelijke behoefte bij veel partijen aan het visualiseren van deze gegevens door middel van het renderen van deze gegevens naar een voor de mens leesbaar formaat.

De term ‘renderen’ kunnen we definiëren als: Het geautomatiseerd laten omzetten van gegevens in een SBR verantwoordingsrapportage in de vorm van een SBR document naar een digitale afbeelding door een computerprogramma.

Het SBR document is sterk afhankelijk van de taxonomie waarnaar deze verwijst. In de taxonomie zijn verscheidene technieken beschikbaar die gehanteerd  kunnen worden tijdens het proces van rendering. Deze technieken zijn in NT11 (Nederlandse Taxonomie) en BT11 (Bankentaxonomie) belangrijk geoptimaliseerd. Voor ingewijden, met name de Table Linkbase en Formula zijn belangrijke wijzigingen in 2017. 

Lees meer...

 

Workshops over iXBRL en Preparer Extensions

Door XBRL Nederland worden in de komende tijd een tweetal workshops georganiseerd. De eerste workshop zal het onderwerp Inline XBRL behandelen. Inline XBRL is door het recente ESMA advies een bijzonder actueel onderwerp geworden. We weten nu in hoofdlijnen wat er gaat gebeuren, maar heeft Inline XBRL ook gevolgen voor de huidige SBR stromen. In de workshop wordt nader ingegaan op de techniek, de ervaringen (hiervoor is een buitenlandse spreker uitgenodigd) en de impact op de SBR Assurance oplossing. Deze workshop wordt gehouden op dinsdag 28 maart 2017 bij Autogrill Utrecht in De Meern.

De tweede workshop die door XBRL Nederland wordt georganiseerd gaat over Preparer Extensions. Met Preparer Extensions is het mogelijk om nieuwe concepten aan te maken die nog niet voorkomen in de taxonomie van de uitvragende partij. De nieuwe concepten kunnen dan worden opgenomen in de SBR rapportage. Naast het toevoegen van nieuwe concepten is het ook mogelijk om bijvoorbeeld de presentatie te wijzigen. In de workshop krijgt u een toelichting over Preparer Extensions, ontvangt u informatie hoe Preparer Extensions worden opgesteld en wordt er nader ingegaan op de mogelijke SBR Assurance aspecten. De workshop Preparer Extensions zal plaatsvinden op maandag 15 mei 2017 bij Autogrill Utrecht in De Meern.

Meer informatie over de iXBRL workshop is hier te vinden. Voor meer informatie over de Preparer Extensions kunt u hier terecht.

 
Meer artikelen...
Zoeken