Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

Consultatie om JSON te gebruiken in een XBRL instance

Al een tijdje is bekend dat XBRL International op zoek is naar nieuwe verschijningsvormen van XBRL: OIM, xBRL-JSON en xBRL-CSV. De laatste twee kunnen worden gebruikt bij het samenstellen van een XBRL instance, ofwel een rapportage gebaseerd op het XBRL formaat.

Eerlijk gezegd weet ik nog niet wat ik van deze ontwikkelingen moet vinden. Immers het eindresultaat is hetzelfde: een digitale rapportage dat verwerkt kan worden door de uitvragende partij. Met als enige gevolg dat de softwareleverancier terug mag naar de tekentafel. Onnodige werkverschaffing lijkt mij. En is voor het mij het aanbieden van twee of meer varianten nu geen stap voorwaarts in de algehele standaardisatie.

Eén van deze nieuwe verschijningsvormen heeft nu de consultatiefase bereikt. XBRL International vraagt de gemeenschap voor 16 februari te reageren op de “xBRL-JSON: mapping from Open Information Model 1.0” specificatie.

Meer informatie over de consultatie is hier te vinden.

 

DOCCO publiceert whitepaper SBR Assurance voor de auditpraktijk

SBR is een hot topic op dit moment. Vanaf boekjaar 2016 moeten micro entiteiten en kleine rechtspersonen via SBR deponeren en een jaar later geldt deze verplichtstelling voor middelgrote rechtspersonen. Voor deze laatste groep spreken we over SBR Assurance omdat er een SBR-verklaring moet worden bijgevoegd, ondertekend met een persoonsgebonden beroepscertificaat. Dit vraagt om procesaanpassingen en aanschaf van software en certificaten. Reden genoeg voor DOCCO om hier een whitepaper over te publiceren vol met tips.

Achtergrond SBR Assurance
Vanaf boekjaar 2017 moeten middelgrote rechtspersonen hun publicatiestuk en verklaring via SBR deponeren. Dit betekent dat de accountant ervoor moet zorgen dat hij de verklaring via SBR kan opstellen en de jaarrekening en verklaring kan hashen met zijn persoonsgebonden beroepscertificaat. Elke auditpraktijk moet hier iets voor doen!

Impact op de auditpraktijk
Binnen de auditpraktijk moet er een SBR Assuranceproces ingeregeld worden. In de whitepaper wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. In het kort betekent dit dat het volgende geregeld moet worden:

- Aanschaf van persoonsgebonden beroepscertificaten door tekenbevoegd accountants
- Aanschaf van een tool waarmee de jaarrekening kan worden gewaarmerkt, de verklaring kan worden ondertekend en er een detached signature wordt gegenereerd (eventueel inclusief rendering conform consistente presentatie)
- Software waarmee bij Digipoort de drie bestanden kunnen worden aangeleverd
- Tooling waarmee XBRL-verklaringen mee kunnen worden opgesteld, bijvoorbeeld met rapportagesoftware of met de NBA-verklaringengenerator
- Eventuele aanschaf van een klantenportal waar ondernemer de datum vaststelling kan invullen en waarmee hij na zijn akkoord de bestanden mee aanlevert
- Eventuele tooling om XBRL-publicatiestukken mee te genereren of converteren/valideren
- Een proces waarin de benodigde processtappen een plek krijgen waarmee rekening wordt gehouden met de verschillende functies en rollen binnen het proces

In de komende periode wordt de whitepaper bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen, tips en aandachtspunten. Lezers van de whitepaper worden hier automatisch van op de hoogte gesteld.

Daarnaast organiseert DOCCO de komende tijd een aantal kennissessies rondom SBR Assurance. Kijk voor meer informatie op www.docco.nl.

De whitepaper is hier gratis te downloaden.

 

KvK komt met data service voor XBRL jaarrekeningen

Voor het opvragen van jaarrekeningen in het XBRL formaat komt de Kamer van Koophandel met een dataservice. Het opvragen van een jaarrekening in het XBRL formaat is overigens alleen mogelijk als de jaarrekening ook door de betreffende organisatie in het XBRL formaat is gedeponeerd. Dit is voor boekjaar 2016 het geval voor bijna alle micro entiteiten en organisaties behorende tot de bedrijfsklasse klein.

Om gebruik te maken van de dataservice dient een aansluitpakket te worden opgevraagd. Meer informatie treft u hier aan.

 

Aanpassing van de P-link rule

Eén van de belangrijkste regels die een softwareleverancier gebruikt is filing rule FR-NL-5.08. In de wandelgangen beter bekend als de P-link rule. Met deze regel kan een opsteller of softwareleverancier precies bepalen welke concepten opgenomen mogen worden in een rapportage. Vaak is het namelijk zo dat een auteur van een taxonomie alle concepten voor alle rapportages op één plek definieert. En voor een kleine jaarrekening is nu éénmaal minder nodig dan voor een grote jaarrekening. Indien een kleine jaarrekening onterecht een concept bevat die daar niet in thuis hoort, wordt de jaarrekening afgekeurd. Immers de P-link rule staat alleen concepten toe die ook in de presentatie (P-link) zijn gedefinieerd.

Maar de P-link rule moet worden aangepast. Met de nieuwe NT11 (2017) zijn table linkbases geïntroduceerd. Table linkbases zijn het beste te omschrijven als een soort Excel presentatie. In cel A2 plaatsen we de label ‘Liquide middelen’ en in cel B2 het bijbehorende bedrag. Iedereen die op basis van de table linkbase definities rendert krijgt dezelfde presentatie: ‘Liquide middelen’ in cel A2 en het bedrag in cel B2. Hier is sprake van een consistente rendering.

Helaas is een consistente rendering niet in alle gevallen mogelijk. Indien ‘typed’ members worden gebruikt voor het definiëren van overzichten, zoals bestuurders, leningen ed. is het niet mogelijk om de presentatievolgorde van de bestuurders en leningen te bepalen. Om dit toch te bewerkstelligen is een specifiek concept in de NT11 geïntroduceerd: nl-cd: TypedMemberPresentationOrder. Dit concept kan aan bijvoorbeeld een bestuurder of lening worden gekoppeld met een getal. Het getal is dan bepalend voor de presentatie volgorde.

Lees meer...

 

Arcrole helpt accountants en softwareleveranciers bij implementatie van SBR/XBRL

arcroleDEN HAAG – Arcrole is een startup die sinds december 2016 vanuit haar kantoor in Den Haag adviesdiensten levert op het gebied van digital reporting. Arcrole wil de ervaringen die haar medewerkers in het verleden hebben opgedaan bij een verscheidenheid aan SBR/XBRL projecten inzetten om accountants en softwareleveranciers te helpen met het realiseren van een tijdige en toekomstvaste implementatie van SBR/XBRL in het kader van de (aankomende) verplichtstelling voor het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Toekomstvaste implementatie
Sebastiaan Bal, directeur Arcrole: “We zien dat softwareleveranciers en intermediairs soms moeite hebben met de implementatie van SBR/XBRL rapportages. Zij hebben geen toegang tot ondersteuning die op maat gesneden is voor hun situatie. Hierdoor worden vaak niet de beste keuzes gemaakt bij de implementatie van SBR/XBRL.” Arcrole helpt accountants en softwareleveranciers met het realiseren van een toekomstvaste implementatie. Hierdoor hoeven deze partijen niet terug naar de tekentafel wanneer een nieuwe of gewijzigde versie van de taxonomie uitkomt.

Onderscheidend
De medewerkers van Arcrole hebben jarenlange ervaring in zowel de accountancy als in SBR/XBRL projecten. Arcrole bekijkt vraagstukken altijd vanuit een technisch en vaktechnisch perspectief. Door  de combinatie van technische kennis op het gebied van SBR/XBRL en de vaktechnische kennis van verslaggeving onderscheidt Arcrole zich in de markt. Technische vragen die Arcrole regelmatig voorbij ziet komen zijn onder meer: Hoe werken XBRL dimensies? Hoe gebruik ik de table linkbases van de KvK taxonomie voor het (consistent) presenteren van een jaarrekening? Hoe maak ik een SBR preparer extensie? Hoe regel ik de elektronische handtekening bij een accountantsverklaring in XBRL formaat?” Daarnaast helpt Arcrole haar klanten ook bij meer vaktechnische vraagstukken bij een SBR jaarverantwoording. Denk hierbij aan vragen als: “Hoe geef ik aan welke waarderingsgrondslag ik hanteer? Hoe werkt het verloopoverzicht voor de materiële vaste activa? Hoe licht ik de actuele waarde van een actief toe in een SBR jaarrekening?

De dienstverlening van Arcrole geeft accountants en softwareleveranciers toegang tot de gewenste ondersteuning bij het implementeren van SBR/XBRL. Meer informatie over deze dienstverlening is te vinden op www.arcrole.com.

Lees meer...

 

ESMA kiest voor Inline XBRL

Gisteren heeft de ESMA (European Securities and Markets Authority) uitsluitsel gegeven over het ‘European Single Electronic Format’ (ESEF) waarin alle Europese beursgenoteerde ondernemingen, na 1 januari 2020, hun geconsolideerde jaarrekening voor de toezichthouder en overige stakeholders moeten opstellen. Het is Inline XBRL geworden.

De motivatie voor de keuze is dat Inline XBRL, als XHTML, leesbaar is voor de mensen en dat XBRL embedded in XHTML weer leesbaar is voor computers. In eerste instantie betreft de verplichting alleen het geconsolideerde verslag op basis van IFRS, maar ESMA houdt de mogelijkheid open om inline XBRL te verplichten voor andere delen van het jaarverslag en voor andere waarderingsgrondslagen.

De technische standaard zal pas eind 2017 zijn vastgesteld. Details over het gebruik van preparer extensies en de toepassing van de Nederlandse Taxonomie (met IFRS als basis) zijn nog niet bekend.

Meer informatie is hier te vinden.

 

Alfaversie OCW taxonomie gepubliceerd

Voor het eerst is onder de vlag van het SBR Programma de taxonomie voor OCW gepubliceerd. De taxonomie is opgenomen in een standaard Nederlandse Taxonomie release. Op dit moment kent de dit deel van de NT vier rapportages. Drie voor de verschillende soorten onderwijsinstellingen en één in het kader van de Wet normering topinkomens.

De oplevering is eveneens voorzien van voorbeelden en releasenotes.

Een eerste technische analyse levert op dat ook de OCW taxonomie zich steeds meer conformeert aan de NTA en best practices. Zo zijn de tuple in tuple constructies nu definitief verdwenen. Goed nieuws dus voor de softwareleveranciers.

Meer info over de OCW taxonomie is hier te vinden.

 
Zoeken
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?