Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

Twee nieuwe XBRL specificaties krijgen definitieve status

Door de internationale XBRL organisatie is aan twee XBRL specificaties de definitieve status ‘Recommendation’ toegekend. Het gaat om de ‘Taxonomy Package’ specificatie en de ‘Assertion Severity’ specificatie.

De eerste specificatie is bedoeld voor de uitwisseling van taxonomieën en de bijbehorende metadata zoals publicatie data, versie en licentie informatie en informatie over de organisatie die de taxonomie heeft gepubliceerd. Het werk is overigens nog niet af. De volgende stap is het identificeren van de relaties tussen de verschillende taxonomieën, zoals de relatie tussen een extensie taxonomie en zijn basis taxonomie.

De ‘Assertion Severity’ specificatie is een aanvulling op de Formula specificatie. Waar de Formula specificatie bij het testen van beweringen alleen de antwoorden ‘true’ en ‘false’ kent, wordt met de ‘Assertion Severity’ specificatie ook een waarschuwing toegevoegd. Voor de toevoeging van de waarschuwing zijn in Nederland een aantal use cases. Meer daarover is hier te vinden.

Meer over de ‘Taxonomy Package’ is hier te vinden. Meer details over de ‘Assertion Severity’ zijn hier te vinden.

 

Logius organiseert Workshop Taxonomie en XBRL

Speciaal voor softwareontwikkelaars die actief zijn op de markt voor de woningcorporaties organiseert Logius op dinsdag 3 mei een workshop over XBRL. Onderwerpen die in de twee uur durende sessie voorbij komen zijn:

  • het gebruik van de NT 10.0
  • het mappen van de taxonomie in de eigen applicatie voor het opstellen van de jaarrekening
  • het opstellen van rapportages in XBRL

Meer informatie over de workshop is hier te vinden.

 

XBRL trivia

Wellicht heeft u zich afgevraagd wat er met de XBRL site aan de hand is? Is Jacques, nu het spannend wordt, ermee gestopt? Welnee hoor, Jacques heeft het gewoon druk gehad. Daarom bij deze een klein overzicht van de diverse zaken die de afgelopen periode voorbij zijn gekomen:

  • Het FRC benoemd Natasja Asselman tot programma directeur. Haar benoeming past bij het streven om vanaf 1 januari 2017 de kredietrapportages alleen nog maar te ontvangen op basis van XBRL.
  • De Kamer van Koophandel is op zoek naar een technische XBRL tester. Een flinke uitdaging lijkt mij, maar als het lukt hoef je voorlopig niet met pensioen.
  • De IFRS Taxonomy 2016 is door de IASB gepubliceerd. De nieuwe taxonomie is inclusief twee de ‘Taxonomy Updates’ van december 2015
  • Jacques Urlus is benoemd tot bestuurslid van XBRL Nederland.
  • De banken hebben de EKK kredietrapportages vervangen door kredietrapportages gebaseerd op de nieuwe micro entiteiten. Een nieuwe extensie 2016.1 is hiervoor gepubliceerd.
  • Vanaf 4 april kunnen XBRL instances gebaseerd op een entrypoint voor micro entiteiten via Digipoort worden gedeponeerd. Ook is vanaf dat moment deponering mogelijk via de online service.
 

SBR rapportages voor micro-entiteiten definitief

Als ik www.nltaxonomie.nl mag geloven zijn de twee rapportages voor micro-entiteiten inmiddels definitief. Hoewel op sbr-nl.nl nog de bèta versie (10.3.b.1) staat gepubliceerd, duidt de 10.3 subdirectory erop dat ze definitief zijn

Zijn er verschillen tussen de bèta en definitieve versie? Jazeker, aan zowel het inrichtingsstuk als het publicatiestuk zijn de gegevens voor het ondertekenen door de bestuurder aanvullend opgenomen.

 

Nieuwe Fink taxonomie gepubliceerd

Het is bijna één van de vergeten stromen; de financieringsverkenning. Een middel waarmee mkb’ers en hun intermediairs snel inzicht krijgen in de kansen voor financiering. Fink is efficiënt omdat de financieringsverkenning direct naar 16 financiers kan worden verstuurd. Dit aantal financiers kan nog stijgen.

In het proces van de financieringsverkenning is gebleken dat de financier soms behoefte heeft aan aanvullende informatie. Niets is dan zo gemakkelijker om de aanvrager de bellen of te e-mailen. De nieuwe Fink taxonomie is om deze reden, naast de prognose cijfers, uitgebreid met de contactgegevens van de aanvrager. Het is overigens niet verplicht om de contactgegevens in te vullen.

Meer informatie over de nieuwe Fink taxonomie is hier te vinden.

 

Woningcorporaties gezocht voor SBR pilot

Van april 2016 tot en met juni 2016 is het de bedoeling dat 20 woningcorporaties mee doen aan een SBR pilot. Hiervoor is het ministerie van Binnenlandse Zaken nog op zoek naar deelnemers. Met de pilot moet worden aangetoond dat jaarrekeninggegevens in XBRL aan Corpodata (het aanleverportaal voor corporatiegegevens) geleverd kunnen worden. Het gebruik van SBR/XBRL moet er voor zorgen dat het uitwisselen van financiële informatie tussen woningcorporatie en toezichthouder efficiënter en betrouwbaarder wordt.

De gegevens die Corpodata op basis van de SBR methodiek ontvangt worden direct gebruikt voor de verplichte verantwoordingsinformatie (dVi). De verwachting is dan ook dat het meedoen aan de pilot een beperkte investering qua tijd en geld met zich mee brengt.

Mocht de pilot succesvol verlopen dan overweegt Minister Blok om SBR in 2018 verplicht te maken voor alle woningcorporaties. Deze verplichting loopt dan parallel aan de verplicht voor het elektronisch deponeren van jaarrekeningen, inclusief de accountantsverklaring, van middelgrote organisaties.

Meer over de pilot is hier te lezen.

 

SBR wordt de standaard voor de banken

De drie grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank) hebben gisteren in een persbericht aangekondigd dat zij vanaf 1 januari 2017 SBR als aanleverstandaard zullen hanteren voor de kredietrapportages. Dit in navolging op de verplichtingen bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. De banken zien het tevens als een extra stimulans voor het gebruik van SBR in Nederland. Immers een plezierig neveneffect van SBR is dat de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling in de ketens verbeterd.

Voor intermediairs betekent dit dat zij voor 2017 hun software en processen op orde moeten brengen. Om dit te faciliteren hebben de banken de website www.sbrbanken.nl vernieuwd. Daarnaast komen zij met een speciale helpdesk, extra aansluitondersteuning op locatie, visuele hulpmiddelen en stappenplannen. Dit deels in samenwerking met de diverse koepelorganisaties op het gebied van administratie- en accountancykantoren en de betreffende beroepsorganisaties.

Meer informatie over SBR als standaard voor de kredietrapportages treft u hier aan op de vernieuwde website.

 
Zoeken
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?