Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

Eerste Hulp bij Aansluiten

Een SBR verplichting voor KvK deponeringen micro en klein, banken die aangeven SBR als norm te stellen voor de aanlevering van kredietrapportages, én dat allemaal over ruim vijf maanden. Bent u er al helemaal klaar voor? Wellicht wel voor de KvK, maar de meeste intermediairs moeten voor de aansluiting met de banken nog de eerste stappen zetten.

Om u te helpen bij het zetten van de eerste stappen heeft het FRC (Financiële Rapportages Coöperatief) besloten om een tweede actie ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ op te starten. Het aansluiten op de banken is bepaald geen rocket science, maar een duwtje in de goede richting krijgen is niet verkeerd. Met ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ komt u in contact met deskundige die u kunnen helpen bij het aansluiten.

De banken geven aan dat de tijd op raakt. En aangezien u straks weer bezig bent met het ‘digitale aangifteseizoen’ is het komende kwartaal misschien wel het beste kwartaal om aan te sluiten op SBR Banken.

Meer informatie over ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ is hier te vinden.

 

Woningcorporaties gaan door met SBR

Gisteren was ik getuige van de feestelijke afsluiting van de SBR pilot bij de woningcorporaties. Tijdens de pilot waren voor het eerst in productie jaarverslagen verstuurd en verwerkt die voorzien waren van een digitaal ondertekende accountantsverklaring. In het persbericht wordt overigens gesproken over een Nederlandse primeur, maar volgens de XBRL site gaat het hier om de wereldprimeur.

De boodschap van de minister was helder. Met de voordelen die SBR biedt gaat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verder met de invoering van ervan. Het doel is om de zogenaamde dVi en dPi-informatie in de toekomst volledig met SBR te doen.

Het persbericht is hier te vinden.

 

Alfa versie Bankentaxonomie en KvK rapportages gepubliceerd

Voor de taxonomie auteurs was het gisteren een drukke dag. Door het FRC werd de alfa versie van de Bankentaxonomie gepubliceerd en in Den Haag werden de KvK rapportages toegevoegd aan de alfa versie van de Nederlandse Taxonomie 2017.

Wat bij beide alfa versies opvalt, is dat het aantal rapportages sterk is verminderd. Het onderscheidt tussen fiscaal, commercieel, geconsolideerd en enkelvoudig op rapportageniveau is komen te vervallen. Sturing van deze aspecten gebeurt nu volledig met dimensies. Dit betekent dat er voor de KvK (er wordt op rapportage niveau ook geen verschil meer gemaakt tussen functioneel en categoriaal) vier rapportages beschikbaar zijn: micro, klein, middelgroot en groot.

Ook zijn aan de alfa’s nieuwe rapportages toegevoegd. In de Bankentaxonomie is een rapportage toegevoegd dat gebaseerd is op de aangifte vennootschapsbelasting en een kredietrapportage speciaal bestemd voor stichtingen en verenigingen. In de Nederlandse Taxonomie is een rapportage toegevoegd voor de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de Nederlandse Corporate Governance Code.

Meer informatie over de twee alfa versies is hier (BT) en hier (NT) te vinden.

 

Eerste digitale jaarrekening met accountantsverklaring is een feit

Afgelopen maandag was het dan zover. Door Digipoort werd de eerste jaarrekening met accountantsverklaring ontvangen. Beide gebaseerd op het XBRL formaat. Naast de jaarrekening en de accountantsverklaring werd ook een derde bestand ontvangen, de zogenaamde detached signature. Dit bestand bevat de digitale handtekening van de accountant. In de papieren wereld was de accountant al verplicht om de accountantsverklaring te ondertekenen, en in de digitale wereld geldt deze verplichting onverminderd.

De jaarrekening van Woningcorporatie Wooncompagnie werd ingestuurd in het kader van de pilot SBR voor woningcorporaties. De accountantsorganisatie PwC was verantwoordelijk voor de accountantsverklaring en heeft hiermee dus de primeur te pakken.

Meer over de eerste digitale accountantsverklaring is hier te vinden.

 

Programma Data Amplified bekend

Van 8 tot 10 november zal in Singapore de eerste XBRL conferentie nieuwe stijl plaatsvinden. In tegenstelling tot de eerdere conferenties zal XBRL niet centraal staan, maar onderdeel zijn van het wijzigende data landschap. In Singapore worden nu ook onderwerpen als Blockchain, Smart Contracts, Big Data en Artificial Intelligence behandeld. FinTech alom! Maar gelukkig ook nog steeds veel XBRL.

Geïnteresseerd? Het programma staat online.

 

Eerste alfa versie Nederlandse Taxonomie 2017 gepubliceerd

Door het SBR Programma is de eerste alfa versie van de NT2017 gepubliceerd. De eerste alfa versie bevat overigens alleen berichten die bestemd zijn voor de Belastingdienst. De alfa versie, maar ook de komende bèta versie, zal door de softwareleverancier worden gebruikt voor de noodzakelijke (architecturale) aanpassingen. Het meest in de oog springend is de wijziging in de folderstructuur van de taxonomie. De wijzigingen liggen overigens geheel in lijn met de marktconsultatie RFC Folderstructuur dat eind 2015 plaatsvond, maar zullen voor de softwareleverancier die alles in het beton heeft gegoten weer de nodige uitdaging vormen.

De alfa versie met standaard aanvullende bestanden (voorbeeld instances, releasenotes, versioning informatie, ed.) is hier te vinden.

 

BELANGRIJKE INFORMATIE: FAQ over elektronisch deponeren gepubliceerd

Hoewel met de publicatie van het “Besluit elektronische deponering handelsregister” de details van de SBR verplichtstelling bekend zijn geworden, bleven er toch nog een aantal vragen in de markt hangen. Je zou kunnen zeggen; “the devil is in the details”. Een vraag die er bijvoorbeeld was, ging over het effect van de verplichtstelling als een kleine onderneming vrijwillig als middelgroot ging deponeren. Moet dat dan op basis van SBR of mogen zij een extra jaar op papier deponeren? Met FAQ van het Ministerie van Economische Zaken is op dit soort vragen eindelijk duidelijkheid gekomen.

Volgens de FAQ is het dus mogelijk om als micro-entiteit of kleine onderneming onder de SBR verplichtstelling uit te komen. Dit doe je door gebruik te maken van een jaarrekening bestemd voor een grote rechtspersoon. Maar in dit geval is het middel wel erger dan de kwaal. Wat als je dit doet als micro-entiteit of kleine onderneming, dan moet je ook verplicht een accountantscontrole laten uitvoeren. Niet erg efficiënt lijkt mij.

De FAQ, overigens verplichte leesstof voor elke intermediair die zich bezighoudt met deponeren, is hier te vinden.

 
Zoeken
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?