Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

Banken publiceren hun definitieve taxonomieën

job-well-done1Vlak voor het weekend hebben de banken de definitieve versies van de Bankentaxonomie (BT11) en de Vastgoedtaxonomie (VT11) online gezet. Bij de oplevering vallen twee zaken op. Allereerst de snelheid. Werd vorig jaar nog vlak voor de kerst de alfaversie gepubliceerd. Nu is daags na Sinterklaas de definitieve versie al een feit.

Het tweede wat opvalt, is de nauwe (architectuur) aansluiting met de NT. Softwareleveranciers die een generieke oplossing hebben gebouwd voor de Nederlandse Taxonomie, zijn dus eigenlijk per direct klaar voor de Bankentaxonomie. De XBRL site is spaarzaam met zijn complimenten, maar dit keer ontkomen wij er niet aan. Beste banken…. job well done.

Nieuw in de Bankentaxonomie is een aparte rapportage voor stichtingen en verenigingen. Daarnaast zijn er wijzigingen in de agro-extensie aangebracht en behoeven geen uitsplitsingen meer te worden opgeleverd indien er sprake is van lage bedragen.

Meer informatie over de Bankentaxonomie is hier te vinden. En hier kan men meer informatie vinden over de Vastgoedtaxonomie.

 

Nederlandse Taxonomie 2017 (NT11) gepubliceerd

Vandaag is door het SBR Programma de definitieve versie van de Nederlandse Taxonomie 2017 gepubliceerd. Deze versie bevat de SBR rapportages die vanaf 1 januari 2017 door de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek worden gehanteerd.

Zoals altijd wordt de Nederlandse Taxonomie begeleidt met de nodige documentatie en voorbeelden. Deze zijn te downloaden vanaf de NT 2017 pagina.

Voor de micro ondernemingen en de kleine rechtspersonen zijn de publicatiestukken, nadat ze verdwenen waren uit de alfa versie, weer terug. Toegevoegd aan de definitieve versie is ook een jaarrekening voor kleine organisaties-zonder-winststreven.

 

Bèta versie Bankentaxonomie (BT11) gepubliceerd

Vandaag is door het samenwerkingsverband (FRC) van de drie grote banken de nieuwe bèta versie van de Bankentaxonomie gepubliceerd. De bèta versie bevat logischerwijs een aantal bugfixes. Inhoudelijke aanpassingen betreffen het toevoegen van fosfaathouding en het niet meer verplicht verder uitsplitsen bij lage bedragen.

Tot en met 24 november wordt de markt in staat gesteld om commentaar te leveren op de nieuwe versie. Op 9 december definitieve versie van de Bankentaxonomie gepubliceerd. Daarmee zou het mogelijk moeten worden dat vanaf 1 april 2017 de kredietrapportages gebaseerd op de BT11 aangeleverd kunnen worden bij één van de drie grootbanken.

Meer informatie over de nieuwe bèta versie is hier te vinden.

 

Data Amplified III

basgroenveldVandaag is de tweede dag van de internationale XBRL conferentie in Singapore. Na het plenaire deel gisteren wordt de rest van de conferentie voortgezet in zogenaamde parallelle tracks. Naast algemene onderwerpen zoals de status van XBRL in de wereld werd bijvoorbeeld ook Artificial Intelligence behandeld.

Bijzonder was de plotseling bijdrage van Bas Groenveld in de middag. Door het uitvallen van één van de sprekers werd hij door professor Glen Gray gevraagd om een academische sessie over SBR te houden. Iets waar Bas geen seconde over na hoefde te denken.

Een duidelijke statement van Bas was dat we niet moesten beginnen bij de ‘wat’ vraag, namelijk digitale processen en gestructureerde data (XBRL), maar dat we moesten beginnen bij de ‘waarom’ vraag. De ‘waarom’ gaat in op het verminderen van de administratieve lasten, transparantie en efficiëntie. Een bijzonder uitspraak van Bas was, dat als er voor SBR een betere oplossing is om gestructureerde data (XBRL) samen te stellen, SBR daar dan voor zou kiezen.

Bas ging ook in op het once-only concept. In tegenstelling tot het gebruik van XBRL in diverse buitenlandse domeinen is SBR meer gericht op herhaaldelijk rapporteren, zoals de aangifte omzetbelasting. Dit betekent overigens niet dat SBR niet geschikt is voor once-only (en daar ligt internationaal een groot misverstand). Sterker nog, wat mij betreft wordt door SBR once-only rapporteren alleen maar eenvoudiger.

 

Eerste Vastgoedtaxonomie gepubliceerd

Door SBR Banken (FRC) is de eerste alfa versie van de Vastgoedtaxonomie gepubliceerd. De taxonomie kent maar één rapportage: de Asset Quality Report en is gebaseerd op de informatiebehoefte vanuit de Europese Centrale Bank.

De Vastgoedtaxonomie kan zowel worden gebruikt bij de taxatie als bij informatie verstrekking aan toezichthouders. De gegevens opgenomen in de Vastgoedtaxonomie zijn gedeeltelijk gebaseerd op reeds bestaande elementen in de NT en BT en gegevensdefinities uit de OSCRE-standaard. Deze standaard is internationaal geaccepteerd, waardoor de gegevens ook gebruikt kunnen worden in de rapportages bestemd voor de internationale toezichthouders.

Parallel aan de Bankentaxonomie zal de definitieve versie ook op 9 december worden gepubliceerd. In de eerste helft van 2017 moet het dan mogelijk zijn om de vastgoedrapportage via de BIV of via het zelf aanleverportaal aan te leveren bij één van de banken.

Meer informatie over de Vastgoedtaxonomie is hier te vinden.

 

Data Amplified IV (slot)

Vandaag is het alweer de laatste dag van de Data Amplified conferentie. Gisteren werd de dag afgesloten met de software shoot-out. Softwareleveranciers krijgen dan in een 8 minuten durende pitch de kans om hun software te demonsteren. Dat leidt soms tot veel hilariteit. Ofschoon de demonstratie vaak tot in de puntjes is voorbereidt, gaat het live wel eens mis. De shoot-out werd afgesloten door een Nederlandse softwareleverancier: Semansys Technologies BV.

Onderwerpen van vandaag waren o.a. benchmarking met XBRL en nieuwe vormen van gestructureerde data. Een aardige presentatie kwam van Rachel Carpenter van Intrinio. Intrinio is een Fintech organisatie dat andere Fintech organisaties ondersteund met het leveren van een XBRL core API. Met de XRBL core API kunnen dan diverse programma’s en apps worden gebouwd.

Dat niet altijd alles even vernieuwend (of leerzaam) is blijkt wel uit de presentatie van NTT Data (een Japanse bedrijf met 80.000 personeelsleden): We have two types of data. “Structured data and unstructured data”. Eigenlijk oversteeg de presentatie van Yoshiaki Wada nergens het niveau van de kleuterschool. En daarvoor zit je dan 13 uur in het vliegtuig. Zucht.

In het tweede deel van de ochtend werd eindelijk de techniek geraakt. Herm Fischer vertelde over de vier verschijningsvormen (waarvan drie nieuwe!) van XBRL: OIM, xBRL-XML, xBRL-JSON en xBRL-CSV. Een schokgolf in wording, waarvan ik nog niet weet wat de gevolgen zullen zijn. Elke aanpak heeft immers zijn voor-, maar ook zijn nadelen. Bijzonder is wel xBRL-CSV. Een techniek dat zijn levenslicht zag toen ik de kleuterschool verliet. De feiten die je normaal in een instance tegenkomt, zijn dan platgeslagen terug te vinden in het CSV-bestand. En het resultaat is verbazingwekkend. Want wat ik zag, leek erg veel op de XBRL barcode, zoals ik mij deze altijd had voorgesteld.

Al met al kijk ik terug op een leuke en leerzame conferentie. Niet alleen de presentaties bepalen het succes, maar ook de vele gesprekken in de wandelgangen tijdens de vele pauzes. XBRL International is alweer druk bezig met het organiseren van de volgende conferentie. Er wordt druk gezocht naar een geschikte locatie in de buurt van New York. Wie weet….

 

Data Amplified II

Na de ‘Member Assembly Meeting’ is de XBRL conferentie echt van start gegaan. Verrassend genoeg was in de start nergens een spoor van XBRL te bekennen. De eerste drie tracks gingen volledig over blokchain. In Jip-en-Janneke taal werd uitgelegd wat blokchain was. Geen nieuws voor de betere geïnformeerde. Opvallend was dat 2017 als het jaar van de doorbraak (echte implementaties) werd genoemd, zonder dat er gestructureerde oplossingen zijn voor de vele actuele tekortkomingen, zoals het gebrek aan een normatieve specificatie of een governance structuur. En de vraag is of de oplossingen er snel zullen komen. Met een miljard US Dollars in de zak, zijn onnoemlijk veel start-up’s gefinancierd, die allemaal aan hun eigen oplossingen werken. Ik ben geen pessimist, maar blokchain zou wel eens aan haar eigen succes ten onder kunnen gaan. Tijd voor blockchain II?

Een interessante presentatie kwam van Stephan Wolf en ging over (Global) Legal Entity Identifier. Een systematiek waarbij elke organisatie in de wereld kan beschikken over een unieke identificatie. Deze identificatie kan bijvoorbeeld worden gekoppeld met lokale identificaties, zoals onze inschrijvingsnummer in het handelsregister. Met de LEI is ook mogelijk om aan elkaar gerelateerde ondernemingen te koppelen, zodat een hele organisatiestructuur zichtbaar wordt. Misschien moest het SBR-programma maar eens overwegen om de LEI toe te staan als identificatiemiddel.

Het vervolg bevatte weer de standaard XBRL presentaties: Lessons learnt van de Bank of England, de samenwerking tussen de verschillende land in Azië, de voordelen van XBRL bij het gebruik van Big Data en de plenaire discussie over Enterprise Reporting. O, ja… deze laatste was in het Chinees. Morgen weer een nieuwe dag!

 
Zoeken
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?