Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

XBRL 2 Excel

Vandaag mocht ik een pareltje aantreffen in mijn mailbox. De melding van een online tool uit België voor het omzetten van XBRL jaarrekeningen naar Excel. Het bijzondere is dat de output van bijzondere hoge kwaliteit is. En van belang voor ons Nederlanders…. het is gratis :-).

In de online tool kunnen maximaal 5 XBRL jaarrekeningen worden geüpload. Voor de weergave in Excel kan worden gekozen voor de talen Nederlands, Engels, Frans, Duits en een versie met de XBRL concepten. In het resultaat, dat overigens supersnel tot stand komt, worden de geüploade jaarrekeningen met elkaar vergeleken. In de vergelijkingen worden o.a. grafieken gebruikt en zijn diverse ratio’s berekend.

De online tool is voor mij het bewijs dat XBRL absolute meerwaarde heeft. Helaas is de online tool alleen geschikt voor Belgische jaarrekeningen. Wie trekt de handschoen aan en maakt een Nederlandse versie? Mijn complimenten voor Werner, de maker van de XBRL 2 Excel tool.

Wie de online tool wilt uitproberen, klikt hier. Voorbeelden van Belgische jaarrekeningen zijn hier te vinden.

 

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR.
SBR staat voor Standard Business Reporting en ondersteund digitale rapportage door middel van standaard taxonomieën. Het aanleveren van een dusdanige rapportage vindt plaats system to system op basis van een SBR document (XBRL).

De gegevens die in een SBR  document zijn opgenomen zijn niet leesbaar voor de meeste gebruikers. Hierdoor is er momenteel – als gevolg van de huidige transitie van een papier- georiënteerd verantwoordingsproces naar een digitaal verantwoordingsproces via Standard Business Reporting (SBR) – een duidelijke behoefte bij veel partijen aan het visualiseren van deze gegevens door middel van het renderen van deze gegevens naar een voor de mens leesbaar formaat.

De term ‘renderen’ kunnen we definiëren als: Het geautomatiseerd laten omzetten van gegevens in een SBR verantwoordingsrapportage in de vorm van een SBR document naar een digitale afbeelding door een computerprogramma.

Het SBR document is sterk afhankelijk van de taxonomie waarnaar deze verwijst. In de taxonomie zijn verscheidene technieken beschikbaar die gehanteerd  kunnen worden tijdens het proces van rendering. Deze technieken zijn in NT11 (Nederlandse Taxonomie) en BT11 (Bankentaxonomie) belangrijk geoptimaliseerd. Voor ingewijden, met name de Table Linkbase en Formula zijn belangrijke wijzigingen in 2017. 

Lees meer...

 

Alfa versie sectorale extensie Kamer van Koophandel gepubliceerd

Door het SBR Programma is nu ook de alfa versie van de sectorale extensies ter beschikking gesteld. In deze alfa versie zitten de niet standaard jaarrekeningen of jaarrekeningen voor speciale sectoren. Indien een organisatie in de bedrijfsklasse ‘klein’ of ‘micro’ zit, kan het zijn dat één van deze rapportages uiteindelijk gebruikt moet worden bij de verplichte digitale deponering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een commanditaire vennootschap.

Indien de vaste governance processen worden gevolgd dan zal over een paar weken de bèta versie verschijnen, gevolgd door de definitieve versie. Of in de definitieve versie dan de langverwachte Duitse en Franse taal zijn toegevoegd, is nog niet bekend.

Wat overigens bij de publicatie van de extensie opvalt, is dat er ook alfa versies van jaarrekeningen zijn opgenomen die reeds definitief in een eerdere release zijn gepubliceerd. Deze alfa versies moeten worden genegeerd.

Meer informatie over de extensie is hier te vinden.

 

DOCCO publiceert whitepaper SBR Assurance voor de auditpraktijk

SBR is een hot topic op dit moment. Vanaf boekjaar 2016 moeten micro entiteiten en kleine rechtspersonen via SBR deponeren en een jaar later geldt deze verplichtstelling voor middelgrote rechtspersonen. Voor deze laatste groep spreken we over SBR Assurance omdat er een SBR-verklaring moet worden bijgevoegd, ondertekend met een persoonsgebonden beroepscertificaat. Dit vraagt om procesaanpassingen en aanschaf van software en certificaten. Reden genoeg voor DOCCO om hier een whitepaper over te publiceren vol met tips.

Achtergrond SBR Assurance
Vanaf boekjaar 2017 moeten middelgrote rechtspersonen hun publicatiestuk en verklaring via SBR deponeren. Dit betekent dat de accountant ervoor moet zorgen dat hij de verklaring via SBR kan opstellen en de jaarrekening en verklaring kan hashen met zijn persoonsgebonden beroepscertificaat. Elke auditpraktijk moet hier iets voor doen!

Impact op de auditpraktijk
Binnen de auditpraktijk moet er een SBR Assuranceproces ingeregeld worden. In de whitepaper wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. In het kort betekent dit dat het volgende geregeld moet worden:

- Aanschaf van persoonsgebonden beroepscertificaten door tekenbevoegd accountants
- Aanschaf van een tool waarmee de jaarrekening kan worden gewaarmerkt, de verklaring kan worden ondertekend en er een detached signature wordt gegenereerd (eventueel inclusief rendering conform consistente presentatie)
- Software waarmee bij Digipoort de drie bestanden kunnen worden aangeleverd
- Tooling waarmee XBRL-verklaringen mee kunnen worden opgesteld, bijvoorbeeld met rapportagesoftware of met de NBA-verklaringengenerator
- Eventuele aanschaf van een klantenportal waar ondernemer de datum vaststelling kan invullen en waarmee hij na zijn akkoord de bestanden mee aanlevert
- Eventuele tooling om XBRL-publicatiestukken mee te genereren of converteren/valideren
- Een proces waarin de benodigde processtappen een plek krijgen waarmee rekening wordt gehouden met de verschillende functies en rollen binnen het proces

In de komende periode wordt de whitepaper bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen, tips en aandachtspunten. Lezers van de whitepaper worden hier automatisch van op de hoogte gesteld.

Daarnaast organiseert DOCCO de komende tijd een aantal kennissessies rondom SBR Assurance. Kijk voor meer informatie op www.docco.nl.

De whitepaper is hier gratis te downloaden.

 

Workshops over iXBRL en Preparer Extensions

Door XBRL Nederland worden in de komende tijd een tweetal workshops georganiseerd. De eerste workshop zal het onderwerp Inline XBRL behandelen. Inline XBRL is door het recente ESMA advies een bijzonder actueel onderwerp geworden. We weten nu in hoofdlijnen wat er gaat gebeuren, maar heeft Inline XBRL ook gevolgen voor de huidige SBR stromen. In de workshop wordt nader ingegaan op de techniek, de ervaringen (hiervoor is een buitenlandse spreker uitgenodigd) en de impact op de SBR Assurance oplossing. Deze workshop wordt gehouden op dinsdag 28 maart 2017 bij Autogrill Utrecht in De Meern.

De tweede workshop die door XBRL Nederland wordt georganiseerd gaat over Preparer Extensions. Met Preparer Extensions is het mogelijk om nieuwe concepten aan te maken die nog niet voorkomen in de taxonomie van de uitvragende partij. De nieuwe concepten kunnen dan worden opgenomen in de SBR rapportage. Naast het toevoegen van nieuwe concepten is het ook mogelijk om bijvoorbeeld de presentatie te wijzigen. In de workshop krijgt u een toelichting over Preparer Extensions, ontvangt u informatie hoe Preparer Extensions worden opgesteld en wordt er nader ingegaan op de mogelijke SBR Assurance aspecten. De workshop Preparer Extensions zal plaatsvinden op maandag 15 mei 2017 bij Autogrill Utrecht in De Meern.

Meer informatie over de iXBRL workshop is hier te vinden. Voor meer informatie over de Preparer Extensions kunt u hier terecht.

 

Consultatie om JSON te gebruiken in een XBRL instance

Al een tijdje is bekend dat XBRL International op zoek is naar nieuwe verschijningsvormen van XBRL: OIM, xBRL-JSON en xBRL-CSV. De laatste twee kunnen worden gebruikt bij het samenstellen van een XBRL instance, ofwel een rapportage gebaseerd op het XBRL formaat.

Eerlijk gezegd weet ik nog niet wat ik van deze ontwikkelingen moet vinden. Immers het eindresultaat is hetzelfde: een digitale rapportage dat verwerkt kan worden door de uitvragende partij. Met als enige gevolg dat de softwareleverancier terug mag naar de tekentafel. Onnodige werkverschaffing lijkt mij. En is voor het mij het aanbieden van twee of meer varianten nu geen stap voorwaarts in de algehele standaardisatie.

Eén van deze nieuwe verschijningsvormen heeft nu de consultatiefase bereikt. XBRL International vraagt de gemeenschap voor 16 februari te reageren op de “xBRL-JSON: mapping from Open Information Model 1.0” specificatie.

Meer informatie over de consultatie is hier te vinden.

 

Arcrole helpt accountants en softwareleveranciers bij implementatie van SBR/XBRL

arcroleDEN HAAG – Arcrole is een startup die sinds december 2016 vanuit haar kantoor in Den Haag adviesdiensten levert op het gebied van digital reporting. Arcrole wil de ervaringen die haar medewerkers in het verleden hebben opgedaan bij een verscheidenheid aan SBR/XBRL projecten inzetten om accountants en softwareleveranciers te helpen met het realiseren van een tijdige en toekomstvaste implementatie van SBR/XBRL in het kader van de (aankomende) verplichtstelling voor het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Toekomstvaste implementatie
Sebastiaan Bal, directeur Arcrole: “We zien dat softwareleveranciers en intermediairs soms moeite hebben met de implementatie van SBR/XBRL rapportages. Zij hebben geen toegang tot ondersteuning die op maat gesneden is voor hun situatie. Hierdoor worden vaak niet de beste keuzes gemaakt bij de implementatie van SBR/XBRL.” Arcrole helpt accountants en softwareleveranciers met het realiseren van een toekomstvaste implementatie. Hierdoor hoeven deze partijen niet terug naar de tekentafel wanneer een nieuwe of gewijzigde versie van de taxonomie uitkomt.

Onderscheidend
De medewerkers van Arcrole hebben jarenlange ervaring in zowel de accountancy als in SBR/XBRL projecten. Arcrole bekijkt vraagstukken altijd vanuit een technisch en vaktechnisch perspectief. Door  de combinatie van technische kennis op het gebied van SBR/XBRL en de vaktechnische kennis van verslaggeving onderscheidt Arcrole zich in de markt. Technische vragen die Arcrole regelmatig voorbij ziet komen zijn onder meer: Hoe werken XBRL dimensies? Hoe gebruik ik de table linkbases van de KvK taxonomie voor het (consistent) presenteren van een jaarrekening? Hoe maak ik een SBR preparer extensie? Hoe regel ik de elektronische handtekening bij een accountantsverklaring in XBRL formaat?” Daarnaast helpt Arcrole haar klanten ook bij meer vaktechnische vraagstukken bij een SBR jaarverantwoording. Denk hierbij aan vragen als: “Hoe geef ik aan welke waarderingsgrondslag ik hanteer? Hoe werkt het verloopoverzicht voor de materiële vaste activa? Hoe licht ik de actuele waarde van een actief toe in een SBR jaarrekening?

De dienstverlening van Arcrole geeft accountants en softwareleveranciers toegang tot de gewenste ondersteuning bij het implementeren van SBR/XBRL. Meer informatie over deze dienstverlening is te vinden op www.arcrole.com.

Lees meer...

 
Zoeken
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?