Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

Banner

NEN publiceert eenzijdige normen voor toepassing XBRL

Door de NEN, de beheerder van de normen, zijn een zevental “Cen Workshop Agreements” over XBRL gepubliceerd. De CWA’s zijn op basis van een consensus door meer dan 50 XBRL specialisten samengesteld. Elke CWA gaat in op een apart onderwerp dat gerelateerd is aan XBRL.

Opvallend aan de onderwerpen is dat er blijkbaar een EXTA (Europese XBRL Taxonomie Architectuur) aanwezig is, dat gebaseerd is op de Data Point Methodology. De EXTA wordt vooralsnog alleen gehanteerd door de Europese toezichthouders, maar het is ook de bedoeling dat de nationale toezichthouders gebruik gaan maken van deze architectuur.

Het bovenstaande verbaast mij volledig. Ik ben absoluut geen tegenstander van DPM, maar ik ben wel een voorstander van het inslaan van spijkers in de muur met een hamer. Wat ik hier mee wil zeggen, is dat als de gereedschapskist alleen met DPM zou zijn gevuld, niet altijd gemakkelijk het doel wordt bereikt. Een zaag, boor en een schroevendraaier behoren eveneens tot broodnodige gereedschappen.

Kortom een uitermate eenzijdig verhaal. Of speelde hier, bij een meerderheid van de 50 XBRL specialisten, de commerciële belangen mee? Ik hoop dat de nationale toezichthouders zich niet al te veel laten leiden door de CWA’s, maar zich vooral laten leiden door het beste gereedschap.

De CWA’s (die overigens veel te duur zijn) zijn hier te vinden.

 

Eerste video collegetour “De keten uitgedaagd” online

Op Collegerama van de TU Delft is de video van het eerste college uit de collegetour “De keten uitgedaagd” gepubliceerd. In deze eerste college geeft Remco van Wijk een introductie in de keteninformatisering en Standard Business Reporting.

Overigens was ik wel verbaasd. Niet verwacht dat ik op 0.01.40 zou worden genoemd. De eerste video is hier te vinden. Meer over de volledige collegetour is hier te vinden. Inschrijven voor de overige colleges kan nog steeds.

 

Recommendation status voor Table Linkbase specificatie

Door de XBRL Standards Board is de recommendation status toegekend aan de Table Linkbase specificatie. Dit betekent dat de Table Linkbase specificatie nu als stabiel wordt beschouwd en geschikt is voor implementatie in de diverse software systemen.

De Table Linkbase specificatie is in het bijzonder geschikt voor het renderen (leesbaar maken voor de mens) van zeer gedimensioneerde data, zoals de Basel II en III rapportages van de banken. Feitelijk kan met de Table Linkbase specificatie op cel niveau een spreadsheet worden opgebouwd. Elke item in een XBRL instance heeft dan zijn vaste plek.

De Table Linkbase specificatie zou kunnen dienen als de mogelijke oplossing voor de normatieve presentatie waar de accountants (in Nederland) naar op zoek zouden zijn. Immers de presentatie eisen vormen dan een onderdeel van de taxonomie. Maar of deze zware oplossing praktisch ook te gebruiken is bij ondernemingen die gebruik moeten van private extensies, bevalt te bezien. De tijd zal het leren.

De Table Linkbase specificatie is hier te vinden.

 

Boek “De keten uitgedaagd” gratis te downloaden

deketenuitgedaagdGisteren heeft in de Sociëteit De Witte de presentatie van het boek “De keten uitgedaagd” plaatsgevonden. Het boek bevat een compleet overzicht van de uitdagingen en oplossingen in een digitale keten. Het handelt over de digitalisering van de informatieketens en de overheid, waarbij als werkende praktijkcase ‘Standard Business Reporting’ is gebruikt.

Vooraf aan de overhandiging van het boek door Steven Luitjens aan Peter Veld vond er een seminar plaats. Met presentaties van Steven Luitjens, Remco van Wijk, Rob Kuipers werden we meegenomen in de wereld van de reuzen, standaardisatie, Monty Python, SBR als exportproduct, kudos voor ene Frans (met een wel terecht applaus), Proust, varkens en IKEA.

De presentatie van het boek en het seminar waren tevens het startschot voor de lancering van de LinkedIn Groep “SBR Programma” en de collegetour. Maar ook het moment dat het boek “De keten uitgedaagd” naast bestellen, gratis is te downloaden.

 

XBRL Nederland organiseert workshop over SBR Assurance oplossingen

Op woensdag 28 mei wordt door XBRL Nederland in het AC Meeting Centre Utrecht in De Meern een workshop georganiseerd over SBR Assurance oplossingen. De workshop is bestemd voor softwareleveranciers. Onderwerpen die in deze workshop worden behandeld zijn SBR Assurance, validatie en normatieve presentatie, de SBR Assurance pilot die momenteel gaande is en de ervaringen die tot op heden zijn opgedaan in de pilot.

Meer over de bijeenkomsten van XBRL Nederland is hier te vinden.

 

Programma XBRL International conferentie Orlando bekend

Door de organisatie (xbrl.us en XBRL International) is het programma bekend gemaakt van de internationale XBRL conferentie in Orlando van 9 tot 11 juni. Hoewel hier en daar overduidelijk nog de puntjes op de i moeten worden gezet, is het nu al duidelijk dat de conferentie veel input uit Nederland krijgt.

Voor zover ik het kan overzien worden 4 van 35 sessies door Nederlanders gegeven. Het belangrijkste onderwerp dat door ons behandeld zal worden is natuurlijk de Nederlandse SBR aanpak. Bijdragen zullen worden geleverd door Willem Geijtenbeek van PWC, Cees de Boer van Deloitte en Frans Hietbrink van de Belastingdienst. Maar ook uw webbeheerder (Jacques Urlus), met zijn pet op van de business unit manager SBR/XBRL bij Ordina Consulting Finance, zal een bijdrage in Orlando leveren.

Inschrijven tegen een gereduceerd tarief is nog mogelijk tot 31 maart. Mocht u er spijt van krijgen, dan kunt altijd nog aan de overkant van de straat Seaworld bezoeken.

Het programma treft u hier aan.

 

SBR Programma lanceert LinkedIn groep

Vandaag is door het SBR Programma officieel de LinkedIn Groep “SBR Programma” gelanceerd. In deze LinkedIn group kan iedereen, die te maken heeft met SBR of daarin geïnteresseerd is, elkaar treffen. Naast het voeren van discussies over SBR is het ook mogelijk om ideeën en best practices uit te wisselen. Ook worden nieuwsberichten en evenementen aangekondigd in de LinkedIn groep.

De LinkedIn groep SBR Programma is hier te vinden. Wordt lid!

 
Zoeken
Advertentie
Deskundig en betrouwbaar advies nodig over SBR of XBRL?

Dutch XBRL Services kan u helpen

Bel 06-38105001
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?